การแจ้งเตือน

สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อมีผู้ใช้งานแชทเข้ามาได้โดยคลิกเข้าไปยัง Chatday และคลิกไปยังเมนูตั้งค่าดังรูป

จากนั้นคลิกเมนู "การแจ้งเตือน" โดยสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนหลักของธุรกิจและการแจ้งเตือนของแต่ละผู้ใช้ได้ดังนี้

1. แจ้งเตือนทางอีเมล : สามารถเลือกเปิดใช้งานการแจ้งเตือนทางอีเมลและใส่อีเมลหลักสำหรับรับการแจ้งเตือนได้ 1 อีเมล

2. แจ้งเตือนทาง SMS : สามารถเลือกเปิดใช้งานการแจ้งเตือนทาง SMS และใส่หมายเลขโทรศัพท์หลักได้ 1 เบอร์

3. ตั้งค่าการแจ้งเตือนของผู้ใช้ : สามารถคลิกเลือกช่องทางการแจ้งเตือนของผู้ใช้แต่ละคนได้ 3 ช่องทาง คือ แจ้งเตือนทางเว็บ, แจ้งเตือนทางแอป* และแจ้งเตือนทาง SMS โดยสามารถใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการได้

*สามารถใช้งานผ่าน Readyplanet App และรับการแจ้งเตือนผ่านแอปได้ คลิกเพื่อดาวน์โหลด Readyplanet App