จัดการป้ายกำกับ

ป้ายกำกับ ถือเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับการบริหารจัดการห้องแชทสำหรับผู้ดูแลระบบ ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถเลือกเพิ่มป้ายกำกับให้กับห้องแชทเพื่อง่ายต่อการจัดการและช่วยให้สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น สามารถจัดการป้ายกำกับได้โดยคลิกเข้าไปยัง Chatday และคลิกไปยังเมนูการตั้งค่า ดังรูป

จากนั้นคลิกเมนู "จัดการป้ายกำกับ" (Manage Label) โดยสามารถจัดการป้ายกำกับสำหรับห้องแชทได้ดังนี้

 

สร้างป้ายกำกับ

ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างป้ายกำกับได้โดยคลิกเครื่องหมายบวก จากนั้นใส่ชื่อและเลือกสีของป้ายกำกับที่ต้องการ คลิกบันทึก ดังรูป

 

สำหรับการสร้างป้ายกำกับของ Chatday นั้นจำเป็นต้องมีสิทธิ์เป็นผู้ดูแลโดยสามารถเพิ่ม, แก้ไขและลบป้ายกำกับทั้งหมดได้ในหน้าจัดการป้ายกำกับได้ หากต้องการให้เจ้าหน้าที่ท่านอื่นที่มีสิทธิ์เป็นผู้ใช้ของ Chatday สามารถสร้างป้ายกำกับเพิ่มเติมที่ห้องแชทได้สามารถเลือก "อนุญาตให้เจ้าหน้าที่สามารถสร้างป้ายกำกับ" 

หากผู้ดูแลอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ท่านอื่นที่มีสิทธิ์เป็นผู้ใช้ของ Chatday สร้างป้ายกำกับได้ เมื่อเจ้าหน้าที่แชทกับผู้ใช้งานจะสามารถเลือก "สร้างป้ายกำกับเพิ่ม" และเพิ่มป้ายกำกับให้กับห้องแชทที่ต้องการได้ ดังรูป

 


 

แก้ไข/ลบ ป้ายกำกับ

ป้ายกำกับที่ผู้ดูแลระบบสร้างไว้ สามารถแก้ไขชื่อและสีได้โดยคลิกแก้ไข ดังรูป

หากต้องการลบป้ายกำกับที่สร้างไว้ สามารถคลิกลบป้ายกำกับและคลิกยันยัน ดังรูปเพิ่มป้ายกำกับให้กับห้องแชท

เมื่อผู้ดูแลระบบจัดการป้ายกำกับทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ที่ดูแลห้องแชทสามารถเลือกเพิ่มป้ายกำกับให้กับห้องแชทที่ต้องการได้โดยคลิกเลือกหัวข้อ "ป้ายกำกับ" และเลือกป้ายกำกับที่ต้องการ ดังรูป

เมื่อมีการเพิ่มป้ายกำกับให้กับห้องแชท เจ้าหน้าที่ที่ดูแลห้องแชทจะสามารถค้นหาห้องแชทจากป้ายกำกับได้ ดังรูป

นอกจากป้ายกำกับจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลห้องแชทสามารถค้นหาห้องแชทได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้ว ผู้ดูแลระบบจะสามารถดูจำนวนผู้สนทนาของป้ายกำกับทั้งหมดได้ที่เมนูจัดการป้ายกำกับ ดังรูป