ข้อความทักทายและข้อความตอบกลับอัตโนมัติ (Greeting Message & Auto Reply Message)

สามารถตั้งค่าข้อความทักทายและข้อความตอบกลับอัตโนมัติของ Chatday เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานเมื่อแชทกับธุรกิจ รวมถึงสามารถช่วยลดงานการตอบแชทของผู้ดูแลระบบได้ โดยไปที่หน้าหลักของ Readyplanet Marketing Platform และคลิกเข้าไปยัง Chatday จากนั้นคลิกที่เมนูตั้งค่า ดังรูป

*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ระบบส่งห้องแชท

 

เมื่อตั้งค่าตัวเลือกและข้อความตอบกลับทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว (สามารถใส่ได้สูงสุด 10 ตัวเลือก) สามารถจัดเรียงลำดับของตัวเลือกได้ตามต้องการโดยการคลิกค้างที่ตัวเลือกและลากสลับตำแหน่ง ดังตัวอย่าง

เมื่อผู้ใช้งานเข้ามายังหน้าเว็บไซต์และคลิกไอคอน Chatday ระบบจะแสดงข้อความทักทายที่ตั้งค่าไว้ ผู้ใช้งานสามารถเริ่มต้นแชทได้โดยการกรอกเบอร์มือถือ หากกรอกเบอร์มือถือถูกต้องจะได้รับ OTP SMS เมื่อนำรหัส OTP ที่ได้รับจาก SMS มากรอกและคลิกยืนยัน ผู้ใช้งานจะสามารถเริ่มต้นแชทกับธุรกิจท่านได้ทันที โดยหากมีการตั้งค่าเมนูตัวเลือกอัตโนมัติไว้ ผู้ใช้งานสามารถคลิกตัวเลือกเพื่อดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้ทันที เมื่อคลิกตัวเลือกระบบจะส่งข้อความตอบกลับของตัวเลือกตามที่ตั้งค่าไว้ ดังตัวอย่าง