แดชบอร์ด (Dashboard)

สามารถดูข้อมูลจำนวนผู้สนทนาและข้อมูลสถิติการใช้งานของ Chatday ได้โดยคลิก Chatday และคลิกเมนู "แดชบอร์ด" ดังรูป

เมื่อเข้ามายังหน้าแดชบอร์ดแล้ว สามารถดูข้อมูลสถิติต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

1. จำนวนผู้สนทนาที่กำลังใช้งาน

2. จำนวนผู้สนทนาทั้งหมดของธุรกิจ

3. สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการเพื่อดูข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

  • กราฟแสดงข้อมูลจำนวนผู้ใช้แยกตามประเภท (ผู้ใช้ใหม่, ผู้ใช้เดิม)
  • จำนวน Leads ที่เพิ่มไปยัง R-CRM 
  • จำนวนเซสชั่นที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เลือก

โดยสามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูข้อมูลสถิติได้คือ วันนี้, เมื่อวาน, สัปดาห์นี้, สัปดาห์ที่แล้ว, เดือนนี้, เดือนที่แล้ว, 7 วันที่แล้ว, 30 วันที่แล้ว หรือสามารถเลือกช่วงเวลากำหนดเองและคลิกเลือกช่วงวันที่ต้องการได้