ระบบส่งห้องแชท

สำหรับท่านที่ใช้งาน Readyplanet Marketing Platform และมีผู้ใช้ในระบบมากกว่า 1 User สามารถเปิดใช้งานระบบส่งห้องแชทของ Chatday ได้ โดยสามารถตั้งค่าเจ้าหน้าที่ทีม Reception เพื่อสนทนากับผู้ใช้งานก่อน หลังจากนั้นสามารถเลือกส่งห้องแชทไปให้เจ้าหน้าที่หรือทีมอื่นดูแลแชทและสนทนากับผู้ใช้งานต่อได้ ท่านสามารถเริ่มต้นใช้งานระบบส่งห้องแชทได้โดยคลิกไปที่ Chatday จากนั้นคลิกไปยังเมนูตั้งค่าดังรูป


หมายเหตุ : เมื่อท่านลงทะเบียนสมัครใช้งาน Readyplanet Marketing Platform ท่านสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี 1 User ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มผู้ใช้เข้าสู่บัญชีของธุรกิจ ท่านสามารถอัปเกรดแพ็กเกจหรือซื้อ User เพิ่มได้

*ดูรายละเอียดแพ็กเกจเพิ่มเติมได้ที่ Readyplanet Marketing Platform Packages

 

ตั้งค่าทีม Reception

สามารถเริ่มต้นใช้งานระบบส่งห้องแชทได้โดยคลิกที่เมนู "ส่งห้องแชท" และเลือกเปิดใช้งาน จากนั้นคลิกเครื่องมือแก้ไขเพื่อตั้งค่าทีม Reception โดยเจ้าหน้าที่ในทีม Reception ทุกคนจะเห็นทุกห้องแชท สามารถสนทนากับผู้ใช้งานและเลือกส่งห้องแชทได้

เมื่อเริ่มต้นใช้งานระบบส่งห้องแชท ระบบจะสร้างทีม Reception โดยมีเจ้าหน้าที่ 1 คน คือ เจ้าของธุรกิจ สามารถคลิกแก้ไขเพื่อเลือกลบ/เพิ่ม เจ้าหน้าของทีม Reception ได้ เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วคลิกบันทึก

สร้างทีม

กรณีที่ต้องการให้ทีม Reception สามารถส่งห้องแชทไปยังทีมอื่น ๆ เพื่อให้สามารถสนทนากับผู้ใช้งานและดูแลห้องแชทต่อได้ เช่น ทีมเจ้าหน้าที่ขาย, ทีมดูแลหลังการขาย เป็นต้น สามารถคลิกเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มทีม ดังรูป

สามารถใส่ชื่อทีมและคลิก "เพิ่ม" เพื่อเลือกเจ้าหน้าที่ที่ต้องการ เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วคลิกบันทึก

เมื่อสร้างทีมเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงรายชื่อทีมและจำนวนเจ้าหน้าที่ในแต่ละทีม สามารถคลิกเพื่อดูรายชื่อเจ้าหน้าที่และคลิกเครื่องมือเพื่อลบทีมหรือแก้ไขเจ้าหน้าที่ภายในทีม ดังรูป

หมายเหตุ

1. เจ้าหน้าที่ในทีม Reception จะมองเห็นห้องแชททั้งหมดและสามารถส่งห้องแชทไปให้ทีมหรือเจ้าหน้าที่อื่นได้

2. เจ้าหน้าที่ที่สังกัดทีมทุกคนจะได้รับห้องแชทและสนทนากับผู้ใช้งานได้ เมื่อห้องแชทถูกส่งมาให้ทีมเท่านั้น

3. เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้สังกัดทีมจะได้รับห้องแชทและสามารถสนทนากับผู้ใช้งานได้ เมื่อห้องแชทถูกส่งมาให้ตนเองเท่านั้น


การบริหารจัดการแชทของทีม Reception

เมื่อมีผู้ใช้งานแชทเข้ามา เจ้าหน้าที่ในทีม Reception ทุกคนจะเห็นห้องแชทและสามารถสนทนากับผู้ใช้งานได้ โดยเจ้าหน้าที่ทีม Reception สามารถเลือกส่งห้องแชทให้ตนเองหรือส่งห้องแชทไปยังทีมหรือเจ้าหน้าที่อื่นได้

(1) ส่งห้องแชทให้ฉัน : คลิกเลือก "ส่งห้องแชทให้ฉัน" เพื่อส่งห้องแชทให้ตนเองเป็นผู้ดูแลห้องแชท โดยระบบจะแสดงชื่อผู้ดูแลห้องแชทให้เจ้าหน้าที่ในทีม Reception ทุกคนเห็น ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลห้องแชทสามารถเลือกส่งห้องแชทไปให้ทีมหรือเจ้าหน้าที่อื่น รวมถึงสามารถส่งห้องแชทคืน Reception ได้ ดังรูป

(2) ส่งห้องแชทไปยัง : คลิกเลือก"ส่งห้องแชทไปยัง" เพื่อส่งห้องแชทให้ทีมหรือผู้ใช้อื่นดูแลห้องแชทและสนทนากับผู้ใช้งานต่อ โดยหากเลือกส่งห้องแชทให้ทีม ระบบจะแสดงรายชื่อทีมที่สร้างไว้ สามารถคลิกเลือกทีมเพื่อส่งห้องแชทได้

กรณีเลือกส่งห้องแชทให้เจ้าหน้าที่ ระบบจะแสดงรายชื่อเจ้าหน้าที่ทั้งหมด สามารถคลิกเลือกเจ้าหน้าที่ที่ต้องการเพื่อส่งห้องแชทได้

เมื่อมีการส่งห้องแชทไปยังทีมหรือเจ้าหน้าที่อื่น ระบบจะแสดงชื่อทีมที่ดูแลห้องแชท โดยเจ้าหน้าที่ในทีม Reception ทุกคนจะยังสามารถเห็นห้องแชทและสนทนากับผู้ใช้งานได้อยู่ ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนผู้ดูแลห้องแชท เจ้าหน้าที่ในทีม Reception สามารถเลือกส่งห้องแชทให้ตนเอง, ส่งห้องแชทไปยังทีมหรือเจ้าหน้าที่อื่น รวมถึงสามารถเลือกส่งห้องแชทคืน Reception ได้ โดยหากมีการส่งห้องแชทต่อ ทีมหรือเจ้าหน้าที่เดิมที่ดูแลห้องแชทอยู่จะไม่สามารถเห็นห้องแชทได้

การบริหาารจัดการห้องแชทของทีม

กรณีผู้ดูแลสร้างทีมและกำหนดเจ้าหน้าที่ในแต่ละทีมไว้ เจ้าหน้าที่ทุกคนในทีมจะเห็นห้องแชทเมื่อห้องแชทถูกส่งมาให้เท่านั้น โดยเมื่อทีมได้รับห้องแชทเจ้าหน้าที่ทุกคนในทีมสามารถสนทนากับผู้ใช้งานและคลิกเพื่อส่งห้องแชทต่อได้

(1) ส่งห้องแชทให้ฉัน : สามารถคลิก "ส่งห้องแชทให้ฉัน" เพื่อดึงห้องแชทไปสนทนาแบบส่วนตัว ซึ่งหากมีการส่งห้องแชทให้ตนเอง ระบบจะแสดงชื่อผู้ดูแลห้องแชท โดยเจ้าหน้าที่คนอื่นในทีมจะไม่สามารถมองเห็นห้องแชทนี้ได้ ทั้งนี้สามารถเลือกส่งห้องแชทไปยังทีมหรือเจ้าหน้าที่อื่น รวมถึงสามารถส่งห้องแชทคืน Reception ได้ ดังรูป

*หากส่งห้องแชทให้ทีม/เจ้าหน้าที่อื่น หรือส่งคืน Reception ท่านจะไม่สามารถมองเห็นห้องแชทนั้น ๆ ได้ จนกว่าจะได้รับห้องแชทจากการส่งต่ออีกครั้ง

(2) ส่งห้องแชทไปยัง : สามารถคลิก "ส่งห้องแชทไปยัง" เพื่อส่งห้องแชทให้ทีมหรือเจ้าหน้าที่อื่น โดยหากมีการส่งห้องแชทไปให้ทีมหรือเจ้าหน้าที่อื่นแล้ว เจ้าหน้าที่ในทีมทุกคนจะไม่สามารถมองเห็นห้องแชทนี้ได้

(3) ส่งห้องแชทคืน Reception : สามารถคลิก "ส่งห้องแชทคืน Reception" เพื่อส่งห้องแชทคืนให้ทีม Reception ดูแลต่อ โดยหากมีการส่งห้องแชทคืน Reception แล้ว เจ้าหน้าที่ทุกคนในทีมจะไม่สามารถมองเห็นห้องแชทนี้ได้