การเปิดใช้งาน Chatday

เมื่อท่านตั้งค่าส่วนต่าง ๆ ของ Chatday เรียบร้อยแล้ว สามารถเปิดใช้งาน Chatday บนหน้าเว็บไซต์ผ่าน R-Widget ได้โดยไปยังหน้าหลักของ ReadyPlanet Marketing Platform จากนั้นคลิกที่ "R-Widget" และคลิกเมนู "ช่องทาง" (Channel) ดังรูป 

เมื่อคลิกมายังเมนูช่องทางแล้ว สามารถเลือกเปิดใช้งาน Chatday และตั้งค่าเพิ่มเติมได้ดังนี้

1. การแสดงผล : สามารถเลือกการแสดงผลของ Chatday ได้ดังนี้

  • ปิด : ปิดการใช้งาน
  • ตลอดเวลา : เปิดใช้งานตลอดเวลา
  • ตามเวลาที่กำหนด : สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการเปิดใช้งานได้

2. ข้อความ : สามารถตั้งค่าข้อความที่ต้องการให้แสดงได้

เมื่อตั้งค่า R-Widget เรียบร้อยแล้วสามารถคลิกเพื่อดูตัวอย่างและนำ Widget Code ไปติดตั้งบนเว็บไซต์ของธุรกิจได้ หรือหากท่านใช้งาน R-Web ในระบบ ReadyPlanet Marketing Platform ระบบจะติดตั้ง Widget บนหน้าเว็บไซต์ให้อัตโนมัติ

ดูรายละเอียดการใช้งาน R-Widget เพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการใช้งาน R-Widget
 
 

เมื่อผู้ดูแลระบบตั้งค่าและเปิดใช้งาน Chatday เรียบร้อยแล้ว เมื่อผู้ใช้งานเข้ามายังหน้าเว็บไซต์ของธุรกิจท่าน ผู้ใช้งานสามารถคลิก Widget และเริ่มต้นแชทได้โดยกรอกเบอร์มือถือ หากกรอกเบอร์มือถือถูกต้องผู้ใช้งานจะได้รับ OTP SMS ทันที เมื่อนำรหัส OTP ที่ได้รับจาก SMS มากรอกและคลิกยืนยันจะสามารถเริ่มต้นแชทกับธุรกิจท่านได้ทันที ดังตัวอย่าง

หมายเหตุ : Chatday ไม่รองรับการใช้งานบน Internet Explorer Version 11